ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊ FLEGT

Lao-EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade towards Voluntary Partnership Agreement (Lao-EU FLEGT VPA)

ຂ່າວສານ ຫຼ້າສຸດ

ສະ​ຫະ​ພາບ​ເອີ​ຣົບ ແລະ ສ​ປ​ປ ລາວ ຮ່ວມ​ສະຫຼຸບ​ຜົນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຄັ້ງ​ທີ 3 ຢ່າງເປັນທາງການ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການເຊັນສັນຍາ ການສະກັດກັ້ນ ການຂຸດຄົ້້ນໄມ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ​ຄ້າ ຜະລິດຕະພັນ​ໄມ້ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

Read More

ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ຮ່ວມສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາຊ່ອງໜ້າ ຄັ້ງທີ 2 ສຳລັບ ແຜນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍປ່າໄມ້, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການຄ້າໄມ້ ເພື່ອກາຍເປັນຄູ່ສັນຍາການຄ້າໄມ້ແບບສະໝັກໃຈ ໃນວັນທີ່ 7 ມິຖຸນາ 2018

Read More
[add_eventon_fc jumper="yes"]

ເອກະສານ ຫຼ້າສຸດ

Expert Dialogue between Lao PDR and Indonesia on the Indonesian Timber Legality Assurance System (TLAS / SVLK)

Download Below

Wood Processing Sector in Lao PDR and the Legality Compliance

Download Below

Piloting of Verification Procedures for Selected TLDS and Supply Chain Control

Download Below

New publication on the role of non-state actors in the EU-Lao PDR FLEGT-VPA negotiations

Download Below

ວິດີໂອ

ສະໜັບສະໜຸນ ໂດຍ